دلنوشته های مهدوی خدا کند که کسی حالتش چو ما نشود ز دام خال سیاهش کسی رها نشود خدا کند که نیفتد کسی ز چشم نگار به نزد یار چو ما پست و بی بها نشود جواب ناله ی ما را نمیدهد دلبر خدا کند که کسی تحبس الدعا نشود شنبده ام که از این حرف،یار خسته شده خدا کند که به اخراج ما رضا نشود مریض عشقم و من را طبیب لازم نیست خدا کند که مریضی من دوا نشود... http://montazer313mard.mihanblog.com 2018-11-20T20:59:22+01:00 text/html 2018-11-16T15:35:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب عزای پدر ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/709 <p>مثلِ تو در عزای پدر غرقِ ماتمیم </p> <p><br> </p> <p>ما جمعه ها همیشه هم آغوش با غمیم </p> <p><br> </p> <p>شرمنده ایم بعدِ هزار و دویست سال </p> <p><br> </p> <p>از بهرِ یاری تو عزیزِ خدا کمیم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-11-09T13:05:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب جمعه ی پاییز ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/708 <p>غروبِ جمعه ی پاییز ، غم دو چندان تر </p> <p><br> </p> <p>جهان بدونِ حضورت دوباره زندان تر </p> <p><br> </p> <p>به دست های تو دنیا فقط شَوَد آباد </p> <p><br> </p> <p>که بی ظهورِ تو دنیا خراب و ویران تر </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-11-02T13:54:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب اذلِ دخول ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/707 <p>زیباترین اذنِ دخولِ هر حرم اشک است </p> <p><br> </p> <p>حرفِ دلم بینِ دو چشمانِ ترم اشک است </p> <p><br> </p> <p>ای پا به پای اربعینی کِی تو می آیی؟ </p> <p><br> </p> <p>تنگِ غروبِ جمعه تنها یاورم اشک است </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-10-19T13:28:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب جامانده ها ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/706 <p>جامانده های کرب و بلا حالشان بد است </p> <p><br> </p> <p>اصلا بدونِ کرب و بلا این جهان بد است </p> <p><br> </p> <p>جز در رکابِ تو به خدا صاحب الزمان </p> <p><br> </p> <p>جان جای دیگری بدهم بی گمان بد است </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-10-12T14:15:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب ویزای اربعین ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/705 <p>از کوچه های خلوتِ ما هم عبور کن </p> <p><br> </p> <p>گاهی میانِ این دلِ ویران ظهور کن </p> <p><br> </p> <p>هر چند روسیاهم و غافل ولی خودت </p> <p><br> </p> <p>ویزای اربعینِ مرا جفت و جور کن </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-10-05T13:45:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب روزگارِ سیاه ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/704 <p>تا حال و روزِ ما نشود کم گناه تر </p> <p><br> </p> <p>این روزگار می شود از این سیاه تر </p> <p><br> </p> <p>آمد غروب جمعه و هر هفته می شود </p> <p><br> </p> <p>هی چشم های منتظران رو به راه تر </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-09-28T12:28:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب چشمهای نیمه باز ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/703 <p><strong>در کنارِ پنجره چشمم به راهی سوخته</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>جمعه ها در سینه دارم سوزِ آهی سوخته</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>از روی نیزه به محمل میخورد دائم گره</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>چشمهای نیمه بازی در نگاهی سوخته</strong> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-09-21T13:20:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب منتقمِ آخر ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/702 <p><strong>ای سر بلند بر روی نی هم سرت بلند</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>بعد از تو کرده نامِ تو را خواهرت بلند</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>یک جمعه می رسد که لوای قیامِ تو</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>گردد به دستِ منتقمِ آخرت بلند</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-09-14T12:41:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب بها گرفت ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/701 <p>جمعه شد و دوباره دلِ شیعه ها گرفت </p> <p><br> </p> <p>با اشکِ بر حسین دلِ ما بها گرفت </p> <p><br> </p> <p>خوشبخت آنکه نیمه شبی بینِ روضه ها </p> <p><br> </p> <p>از دستِ مهدی اش سفرِ کربلا گرفت </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>االهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-09-07T14:31:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب دوباره محرم ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/700 <p>دوباره بیرقِ ماتم میانِ سینه به پاست </p> <p><br> </p> <p>دوباره ماهِ محرم ، عزای خونِ خداست </p> <p><br> </p> <p>غروبِ جمعه رسیده بیا که گریه کنیم </p> <p><br> </p> <p>که چشمِ یار ، پریشانِ سیدالشهداست </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-08-31T15:04:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب هل اتی ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/699 <p>جامانده در غدیرِ خم آوای هل اتی </p> <p><br> </p> <p>بعد از نبی علی شده مولای هل اتی </p> <p><br> </p> <p>تنگِ غروبِ جمعه دوباره دلم گرفت </p> <p><br> </p> <p>کو آخرین ترانه زیبای هل اتی </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-08-24T13:28:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب منِ غافل ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/698 <p>من که آخر به وصالت نرسیدم چه کنم؟ </p> <p><br> </p> <p>نظری روی تو را من که ندیدم چه کنم؟ </p> <p><br> </p> <p>باز هم جمعه رسید و منِ غافل از تو </p> <p><br> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">غیرِ این آه که از سینه کشیدم چه کنم؟</span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;"><br></span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;"><br></span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">اللهم عجل لولیک الفرج</span> </p> text/html 2018-08-17T14:34:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب جمعه ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/697 <p>به دلتنگی گره خورده است جمعه </p> <p><br> </p> <p>دل از هر منتظر برده است جمعه </p> <p><br> </p> <p>دمار از روزگارِ بی قراران </p> <p><br> </p> <p>غروبِ تو در آورده است جمعه </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-08-10T13:39:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب درگیرِ خویش ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/696 <p>ما غافل از تو همچنان درگیرِ خویشیم </p> <p><br> </p> <p>ما منکرِ کوتاهی و تقصیرِ خویشیم </p> <p><br> </p> <p>تو از زمانِ غیبتت آماده هستی </p> <p><br> </p> <p>ما قرنها شرمنده از تاخیرِ خویشیم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-08-03T15:27:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب یادِ تو ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/695 <p>دلخوش به تماشای تو هر جمعه نشستیم </p> <p><br> </p> <p>دل را به امیدِ فرجت، شُکر که بستیم </p> <p><br> </p> <p>هر جمعه غروب، آه در آیینه کشیدیم </p> <p><br> </p> <p>ما منتظران تا به ابد یادِ تو هستیم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-07-27T14:05:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب نرسید ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/694 <p>هر که فریاد زد از عشق به جایی نرسید </p> <p><br> </p> <p>بینوا جز سرِ کویت به نوایی نرسید </p> <p><br> </p> <p>جمعه فریادِ سکوتی است به سینه مانده </p> <p><br> </p> <p>حیف شد باز هم از یار صدایی نرسید </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-07-20T15:15:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب عاشق ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/693 <p>غروبِ جمعه دلش تنگ می شود عاشق </p> <p><br> </p> <p>به سمتِ خیلِ خیالات می رود عاشق </p> <p><br> </p> <p>صدای پای کسی بینِ کوچه می پیچد </p> <p><br> </p> <p>به سوی پنجره ها باز می دود عاشق </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-07-13T12:57:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب چه سود ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/692 <p>از عمرِ خود چه سود که سودی نبرده ایم </p> <p><br> </p> <p>وقتی به غیرِ عشقِ تو دل را سپرده ایم </p> <p><br> </p> <p>هر جمعه با غروبِ غم انگیزِ انتظار </p> <p><br> </p> <p>پشتِ نگاهِ پنجره ها غصه خورده ایم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-07-06T13:56:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب غایبِ حاضر ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/691 <p>این شده قسمتم انگار که بی یار بمیرم </p> <p><span style="line-height: 1.6em;"><br></span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">بی گلِ روی شما در به در و خار بمیرم</span><br> </p> <p><br> </p> <p>جمعه ها میگذرد بی خبر از غایبِ حاضر </p> <p><br> </p> <p>نشود کاش که در حسرتِ دیدار بمیرم </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-06-29T12:52:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب حسِّ انتظار ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/690 <p>دنیای بی حضورِ تو دنیای بیخودی است </p> <p><br> </p> <p>دیدن به غیرِ تو چه تماشای بیخودی است </p> <p><br> </p> <p>امروز جمعه است پر از حسِ انتظار </p> <p><br> </p> <p>فردا اگر بدونِ تو؛فردای بیخودی است </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-06-22T14:58:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب منتظرِ دروغی ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/689 <p>در حالِ گناه دیده ای باز مرا </p> <p><br> </p> <p>از چاه به در کشیده ای باز مرا </p> <p><br> </p> <p>من منتظرِ دروغی و پست توام </p> <p><br> </p> <p>با اینهمه تو خریده ای باز مرا </p> <p><br> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;"><br></span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">اللهم عجل لولیک الفرج</span><br> </p> text/html 2018-06-15T14:00:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب چه حیف ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/688 <p>احساس میکنم که ضرر کرده ام چه حیف </p> <p><br> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">من با گناه عمر به سر کرده ام چه حیف</span> </p> <p><br> </p> <p>ماهِ خدا گذشت و همانم که بوده ام </p> <p><span style="line-height: 1.6em;"><br></span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">از جمعه های بی تو گذر کرده ام چه حیف</span><br> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;"><br></span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;"><br></span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">اللهم عجل لولیک فرج</span> </p> text/html 2018-06-08T13:54:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب قنوت و ربنا ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/687 <p><strong>شبِ قدری دعای ما فرج بود</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>قنوت و ربنای ما فرج بود</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>ولی غیر از زبان ای کاش حرفِ</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>میانِ سینه های ما فرج بود</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-06-01T14:13:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب حاضرِ غایب ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/686 <p>درد بالاتر از این بر دل تائب نرسید </p> <p><br> </p> <p>نیمی از ماه خدا رفته و صاحب نرسید </p> <p><br> </p> <p>کسی از ماه خدا فیض نبرده است اگر </p> <p><br> </p> <p>بر سر کوی تو ای حاضر غائب نرسید </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-05-25T13:14:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب افطار و سحر ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/685 <p><strong>رمضان میرود و این دلِ ما در خواب است</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>سفره باز است ولی دیده ی ما بی آب است</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>خوش به حالِ دلِ آنکس که به همراهِ ظهور</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>دمِ افطار و سحر یادِ لبِ ارباب است</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک فرج </p> text/html 2018-05-18T13:02:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب سفره ی خدا ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/684 <p>ما را سرِ سفره ی خدا میخوانند </p> <p><br> </p> <p>با این همه عصیان و خطا میخوانند </p> <p><br> </p> <p>ای کاش همه به یادِ مهدی باشند </p> <p><br> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">وقتی دمِ افطار دعا میخوانند</span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;"><br></span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;"><br></span> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-05-11T14:31:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب برجام ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/683 <p>برجامِ نافرجام را تحمیل کردند </p> <p>از کارِ بی مقدارشان تجلیل کردند </p> <p>شد کدخدا از کِی مزاحم؟خنده دارست </p> <p>در مکتبِ روباه ها تحصیل کردند </p> <p>توجیهِ اعمالِ پر از ایرادِ خود را </p> <p>با کارِ معصومینِ دین تحلیل کردند </p> <p>با حقه بازی اولویت های ما را </p> <p>به فیلترینگ و حصرها تبدیل کردند </p> <p>این نقشه ها را با شعار نه به اجبار </p> <p>در پوشش و دین و ولی تکمیل کردند </p> <p>اینها که دل بر غیرِ مهدی بسته بودند </p> <p>امید را در جامعه تعطیل کردند </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج. </p> text/html 2018-05-04T13:38:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب طاق نصرت ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/682 <p>طاقِ نصرت ها همه حیران شدند </p> <p><br> </p> <p>باز هم این کوچه ها گریان شدند </p> <p><br> </p> <p>از همین حالا همه دلواپسِ </p> <p><br> </p> <p>سالِ بعد و نیمه ی شعبان شدند... </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-04-27T13:58:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com غریب وضعِ ما ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/681 <p>تا ما چنین هستیم وضعِ ما همین است </p> <p><br> </p> <p>آقای ما فرسنگ ها دور از زمین است </p> <p><br> </p> <p>حتی زبانی هم به یادِ تو نبودیم </p> <p><br> </p> <p>تا تو نباشی عصرِ هر جمعه غمین است </p> <p><span style="line-height: 1.6em;"><br></span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">اللهم عجل لولیک الفرج</span><br> </p>