هزاران گناه ...

عـــمری مــرا میانِ هزاران گناه دید

در کــینه و دروغ و ریا رو سیاه دید

باید که از خجالتِ این غصه آب شد

خود را چه شد که یوسف مابین چاه دید؟


اللهم عجل لولیک الفرج



[ 1398/09/22 ] [ 04:27 ب.ظ ] [ سیدِ غریب ... ]

غربتِ جمعه ها ...

آقا بیا به دادِ دلِ بینوا برس

آقا تو را به حضرتِ زهرا بیا برس

ما خسته ایم، چشم به راهت نشسته ایم

رحمی کن و به غربتِ این جمعه ها برس


اللهم عجل لولیک الفرج



[ 1398/09/15 ] [ 04:28 ب.ظ ] [ سیدِ غریب ... ]

آدینه ...

هوا آلوده شهر آلوده دل در سینه آلوده


زبان و دست و چشم و گوش و روح از کینه آلوده


صدایت میزنم اما خودم میدانم این دیده


تو را هرگز نمیبیند در این آدینه آلوده



اللهم عجل لولیک الفرج



[ 1398/09/8 ] [ 04:30 ب.ظ ] [ سیدِ غریب ... ]

در انتظار ...

از انتظار ، مدعیِ تو کلافه شد


در چشمِ خلق فکرِ ظهورت خرافه شد


در انتظارِ روی تو یا ایالعزیز


این جمعه هم به جمعه قبلی اضافه شد



اللهم عجل لولیک الفرج



[ 1398/09/1 ] [ 05:01 ب.ظ ] [ سیدِ غریب ... ]