وارثِ غدیر ...

ای وارثِ غدیر بیار التیام را


پایان بده به شیعه غم ناتمام را


روزِ ظهور، پرچمِ حیدر به دستِ توست


داد از غدیر، حق به نبی این پیام رااللهم عجل لولیک الفرج[ 1398/05/25 ] [ 06:47 ب.ظ ] [ سیدِ غریب ... ]

عزیزِ در سفر ...

عمرِ ما ابر است و دنیا مثلِ باد


دل نباید بست بر دنیا زیاد


بار الها آن عزیزِ در سفر


از بلاهای زمان محفوظ باداللهم عجل الولیک الفرج[ 1398/05/18 ] [ 07:43 ب.ظ ] [ سیدِ غریب ... ]

امیدِ ما ...

ما با امید زنده و با یأس مرده ایم


امّیدِ ما تویی و به تو دل سپرده ایم


شرمنده ایم یادِ تو را غایب از نظر


غیر از غروبِ جمعه به جایی نبرده ایم


اللهم عجل لولیک الفرج[ 1398/05/11 ] [ 06:40 ب.ظ ] [ سیدِ غریب ... ]

خالی است ...

در قابِ جهان جلوه ی رخسارِ تو خالی است


در چشمِ زمین لحظه ی دیدارِ تو خالی است


از سیصد و سیزده نفر یارِ به راهت


جای ردپای چند نفر یارِ تو خالی استاللهم عجل لولیک الفرج[ 1398/05/4 ] [ 07:12 ب.ظ ] [ سیدِ غریب ... ]