یلدای غیبت ...

بی بهارِ تو جهانِ ما زمستانی تر است


حالِ ما این روزها از قبل بارانی تر است


این شبِ یلدای غیبت کی به پایان می رسد


دل میانِ غصه های جمعه زندانی تر استاللهم عجل لولیک الفرج[ 1397/09/30 ] [ 05:40 ب.ظ ] [ سیدِ غریب ... ]

تو نیامدی ...

دارد غروب می شود و تو نیامدی


ساعت به تاخت می دود و تو نیامدی


ای آخرین سلاله ی زهرا بدونِ تو


عمرم تباه می رود و تو نیامدیاللهم عجل لولیک الفرج[ 1397/09/23 ] [ 05:02 ب.ظ ] [ سیدِ غریب ... ]

رنگِ ماتم ...

غافل از یاریم و تنها از رخش دم میزنیم


با گناهان روی دلها رنگِ ماتم میزنیم


باز هم تنگِ غروبِ جمعه ها دردِ تو را


با دو قطره اشک و آهِ سینه مرهم میزنیماللهم عجل لولیک الفرج[ 1397/09/16 ] [ 04:59 ب.ظ ] [ سیدِ غریب ... ]

جمعه ها ...

میشمارم هفته را در اشتیاقِ جمعه ها


میشوم زندانیِ غم در اتاقِ جمعه ها


باز هنگامِ غروب آتش می افتد در دلم


کی به پایان می رسد دردِ فراقِ جمعه هااللهم عجل لولیک الفرج[ 1397/09/9 ] [ 04:37 ب.ظ ] [ سیدِ غریب ... ]

غایب از دیده ...

از دردِ تنهایی خود سر در گریبان میکنم


ای غائب از دیده تو را در سینه مهمان میکنم


این روزها در شهرِ ما عشقت شده دیوانگی


هر عصرِ جمعه یادِ تو در جمعِ یاران میکنماللهم عجل لولیک الفرج[ 1397/09/2 ] [ 04:01 ب.ظ ] [ سیدِ غریب ... ]